Kategorie události: Ostatní

10:00 – 17:00 Před válkou na Ukrajině uprchly už miliony lidí, mezi nimi umělkyně, umělci, kurátorky, kurátoři a další kulturní profesionálové. Na pomoc těmto lidem vznikly různé iniciativy, sítě organizací a mnoho uměleckých institucí a rezidenčních programů přizpůsobilo této pomoci svůj program. Za poslední rok se instituce i jednotlivci museli vypořádat s množstvím nečekaných výzev, […]

19:00 Pod rouškou dvanáctého ročníku festivalu Žižkovská noc se v Atriu na Žižkově uskuteční unikátní básnicko-hudebně-performativní smršť, která má za cíl prolnout hranice mezi čtenářem a divákem. Básnický happening autorských básní doprovázen improvizovaným jazzem, to je projekt v Praze usazeného mezinárodního básnického a performativního kolektivu.

Doprovodný program rodinného festivalu pro zvídavé děti a hravé rodiče (výtvarné dílničky a hravé zóny). Festival zároveň probíhá v divadle Minor (koncerty, workshopy).

14:00 Máte rádi divadlo? Na této tvůrčí dílně budeme objevovat taje stínového divadla a oživíme originální postavy brouků. Těšit se můžete na práci se světlem, stínem a vlastnoručně vyrobenými loutkami. Z premiéry vzniklého představení pořídíme záznam.

reklama
reklama
reklama