ODPOVÍM TI ZÍTRA


Detaily události


Adélá Kostkanová, Lucie Kultová a Veronika Nemejovská ve své společné výstavní prezentaci připravené speciálně pro prostor The White Room konfrontuje tři osobité tvůrčí pozice, jejichž společným jmenovatelem je usilovné subjektivně vyhraněné hledání možností sdělení skrze médium malby. Mnohovrstevnaté sebereflexivní studium komplikovaných sociálních a psychologických fenoménů se odehrává v širokém spektru autorských přístupů, počínaje „klasickou“ veristickou zobrazivostí až po experimentální hry na hraně samotné podstaty malířského média. Charakteristickými prvky jsou opakovaně se vyskytující motivy destrukce a rozkladu, které jsou často následovány pokusy o zpětnou rekonstrukci, či snaha překonat na různých formálních rovinách limity dvojrozměrnosti obrazu. Kurátorem výstavy je Milan Mikuláštík. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

reklama
reklama
reklama