Události v Pragovka Gallery

Pragovka Gallery zahájí 13. dubna od 18 hodin hned čtyři výstavy – skupinovou výstavu Little John (kurátorka Tea Záchová), výstavu Michala Kříže Úzkost brankáře při penaltě (kurátor Pavel Švec), výstavu Marka Kvetana Fyzická nemožnost ticha v nepokoji mysli (kurátor: Noro Lacko) a výstavu Adély Kostkanové, Lucie Kultové a Veroniky Nemejsovské Odpovím ti zítra (kurátor: Milan […]

Adélá Kostkanová, Lucie Kultová a Veronika Nemejovská ve své společné výstavní prezentaci připravené speciálně pro prostor The White Room konfrontuje tři osobité tvůrčí pozice, jejichž společným jmenovatelem je usilovné subjektivně vyhraněné hledání možností sdělení skrze médium malby. Mnohovrstevnaté sebereflexivní studium komplikovaných sociálních a psychologických fenoménů se odehrává v širokém spektru autorských přístupů, počínaje „klasickou“ veristickou […]

V zásadě je jedno, zda se Marek Kvetan ve své aktuální multimediální instalaci Fyzická nemožnost ticha v nepokoji mysli, vytvořené pro reinstalaci pro Pragovka Gallery v Praze, inspiroval intimně pociťovaným tlakem tísně v kontaktu s privátně-individuální konečností erodující příčetné myšlení a rozmělňující racionalitu rozumného na prach unášený náhodnými poryvy větru. Nebo ho, stejně jako mnohé […]

V prostoru Pragovka Gallery Pop-Up uvidíte výstavu Michala Kříže Úzkost brankáře při penaltě. Jejím kurátorem je Pavel Švec. Přibližně od roku 2017 Michal Kříž soustavně vytváří kresebné deníkové záznamy, v nichž za využití těch nejprimitivnějších výtvarných prostředků glosuje stereotypnost a bezúčelnost svého každodenního života. V těchto náhodně zachycených komentářích a reflexích, prodchnutých humorem pacienta v […]

Výstava s názvem Little John odkazuje k výraznému výtvarnému počinu v dějinách umění druhé poloviny 20. století. Dílo I Like America and America Likes me (Mám rád Ameriku a Amerika má ráda mě) od ikonického německého autora Josepha Beuyse výstava používá jako fenomenologickou esenci ducha, který ji prostupuje. Tato performance z roku 1974 autora, který […]

reklama
reklama
reklama