Článek

RODINA ODVEDLE 2021 JE ZA DVEŘMI. MOŽNÁ I ZA TĚMI VAŠIMI

Poslední listopadovou neděli se uskuteční setkání třiceti českých rodin a rodin cizinců ze třetích zemí u prostřených stolů. To vše v rámci projektu neziskové organizace Slovo 21 Rodina odvedle.  

Autoři projektu si dali za cíl prostřednictvím neformálního setkání rodin odlišných kultur podpořit integraci cizinců žijících v České republice.

Jedna rodina se vždy ujme role hostitele a ve své domácnosti tak připraví jedno z 30 plánovaných setkání, které se uskuteční za přítomnosti asistenta. Rodiny jsou vždy párovány podle kritérií, jakými jsou věk, profese, zaměstnání, počet a věk dětí, zájmy, aby zúčastnění nalezli během oběda co nejvíce společných témat k rozhovoru a navázali vztahy, které budou úspěšně pokračovat i v budoucnu.

Zpočátku probíhá komunikace prostřednictvím krajských koordinátorů a následně asistentů setkání. Ti osobně kontaktují rodiny, podají jim informace o druhé rodině a průběhu setkání. U samotného setkání pak asistent v případě potřeby pomůže prolomit prvotní bariéry a případný stud.

Rodina odvedle patří mezi nejúspěšnější projekty podobného zaměření. Během sedmnácti let své existence během 838 setkání spolu ke společnému stolu zasedlo více jak 4 500 Čechů a cizinců. Projekt mimo jiné získal ocenění Social Marie za svoji originalitu a inovativní přístup integrace cizinců. Formát projektu převzalo dalších 7 evropských států, mimo jiné Portugalsko nebo Španělsko.  

Termín setkání, 28. listopadu může být posunut nebo se jednotlivé obědy můžou uskutečnit v odlišných dnech, to vše s ohledem na aktuální koronavirovou situaci.

Rodiny, které mají zájem se takového setkání zúčastnit, se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webové adrese http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle.

reklama
reklama
reklama